Workshops schilderen, die verbinden.

tel: 06 - 22205360 - e-mail: ariegeurts@me.com

Een sterker team maken?

Met de trustbuilding van Art in Tact wordt ook gewerkt aan vertrouwen.

Art in Tact heeft verscheidende workshops ten bate van trustbuilding aan grote en kleine gezelschappen mogen verzorgen zie portfolio

De workshop schilderen ten bate van trustbuilding van Art in Tact is een laagdrempelige werkvorm.
De begeleider van de workshop geeft het team goed uitvoerbare opdrachtjes en laat zien wat hij bedoelt. Bijvoorbeeld aan het eind liggen er drie schilderdoeken, die samen een drie luik vormen en waarop terug te zien is wat de workshop deelnemers verbindt.
  

Het proces en het eindresultaat.

Aan het eind van de schildersessie is aan de hand van het gemaakte eindresultaat het proces waarlangs het product is ontstaan te evalueren. Een verbeterplan is er te maken aan de hand van de bevindingen uit de workshop.

  • Hoe er binnen het team gecommuniceerd is.
  • Welke rollen zijn vervult binnen het team en hoe, zodat de chaos voorkomen voort
  • Wie de doeners en de denkers binnen het teams zijn?
  • Er is gebruikt gemaakt van elkaar competenties, zodat ieder teamlid zijn haar steentje bij kon dragen.
  • Het duidelijk hoe de afspraken tot stand komen.
  • Of de besluitvorming duidelijk is en de besluiten duidelijk zijn, zodat de gemaakte afspraken nagekomen zijn.
  • Was het duidelijk wie de taken verdeeld zodat een ieder weet wat hem of haar doen moet?

 

    trustbuilding  trustbuilding  trustbuilding

Onderstaand artikel onderbouwt de jarenlange ervaringen van Art in Tact.
Tijdens deze workshops worden soms moeilijk kwesties bespreekbaar gemaakt en aan den lijve ervaren. De 5 frustraties van teamwork (Patrick Lencioni) kunnen de revue passeren.

Uit: Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 3 (4), 27-37 27
Schilderen als instrument voor teamontwikkeling
Piet OVERDUIN en Michiel DE RONDE
artikel over workshop schilderen
Naast workshops schilderen is Arie Geurts uit te nodigen om gastlessen / spreekbeurten te verzorgen over de ontwikkelingen in de ouderenzorg. Dan gaat het met name over de transitie/ kanteling van de zorg.

teambuilding2

Bewaren

Referenties van klanten: