Workshops schilderen, die verbinden.

tel: 06 - 22205360 - e-mail:

Team- en trustbuilding

Een sterker team maken? De teambuilding van Art in Tact werkt en helpt hierbij!!

Art in Tact bestaat vanaf 2000 en heeft verscheidende workshops ten bate van teambuilding aan grote en kleine gezelschappen mogen verzorgen zie portfolio

De workshop schilderen ten bate van teambuilding van Art in Tact is een laagdrempelige werkvorm, die in gezet kan worden om zicht te krijgen op:
Hoe er binnen een team gecommuniceerd wordt.
Hoe de rollen zijn verdeeld
Wie de doeners binnen het teams zijn en wie de denkers
Hoe afspraken worden gemaakt
Hoe afspraken worden nagekomen
Hoe taken worden verdeeld
Hoe taken worden uitgevoerd
Hoe er met conflicten wordt omgegaan

Aan het begin van de sessie wordt er samen met de begeleider van de workshop wordt het eindresultaat van het schilderen vast gesteld. Bijvoorbeeld aan het eind liggen er drie schilderdoeken, die samen een drie luik vormen en waarop terug te zien is wat de workshop deelnemers verbindt.

Aan het eind van de schildersessie is aan de hand van het gemaakte eindresultaat het proces waarlangs het product is ontstaan te evalueren. Een verbeterplan is te er te maken aan de hand van de bevindingen uit de workshop.

wat kan een workshop schilderen toevoegen aan teambuilding?

Onderstaand artikel onderbouwt de jarenlange praktische ervaringen die Art in Tact heeft met de workshops schilderen die zij naast een ‘gewone workshop schilderen’  inzet als workshop ten bate van team- en trustbuilding.
Tijdens deze workshops worden soms moeilijk communiceerbare kwesties verwoord en bespreekbaar gemaakt.

Vrijwel elk team worstelt met het dilemma van diversiteit en gezamenlijkheid, ofwel de tegenstelling tussen eigenheid en autonomie van de individuen enerzijds en de gemeenschappelijke identiteit van het team anderzijds. Teams en hun leden staan voor de opgave dit spanningsveld effectief te (leren) hanteren, opdat de eigenheid van de leden (steeds beter) wordt benut ten behoeve van het teamresultaat, en opdat de onderlinge verbondenheid als voedingsbodem fungeert voor persoonlijk uitblinken.

Uit: Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 3 (4), 27-37 27
Schilderen als instrument voor teamontwikkeling
Piet OVERDUIN en Michiel DE RONDE
artikel over workshop schilderen

Naast workshops schilderen is Arie Geurts uit te nodigen om gastlessen / spreekbeurten te verzorgen over de ontwikkelingen in de ouderenzorg. Dan gaat het met name over de transitie/ kanteling van de zorg.

teambuilding2

Bewaren

Referenties van klanten: