Workshops schilderen, die verbinden.

tel: 06 - 22205360 - e-mail:

Tarieven Art in Tact

Tarieven:
workshop schilderen t.b.v. particulieren

De workshop te geven op een door organiserende partij geregelde locatie of bij de organiserende partij op locatie.

De workshop duurt tussen de 2 en 3 uur. Ter plekke hebben we voldoende tafels en een emmer water

Groepen vanaf 10 personen betalen € 30,– pp  (groepen tot en met 9 deelnemers een minimum factuur van €300,–)
Deze prijzen zijn dan exclusief doekjes katoenen maat te bepalen door Art in Tact aan de hand van de aanvraag.
Bijkomende kosten zijn er voor de te gebruiken schildersdoeken als dit anderen zijn dan hierboven genoemd en de reiskosten (€ 0,25 per te rijden kilometer).
Groepen vanaf 25 personen betalen € 27,50 pp
Genoemde prijzen zijn incl. 21% BTW

 Workshop schilderen t.b.v. bedrijfsfeesten

De workshop te geven op een door organiserende partij geregelde locatie of bij de organiserende partij op locatie.

Groepen vanaf 10 personen betalen €30,– pp (groepen tot en met 9 deelnemers een minimum factuur van €300,–)
Groepen vanaf 20 personen betalen €27,50 pp  Deze prijzen zijn exclusief doeken.
Bijkomende kosten zijn er voor de reiskosten (€ 0,25 per te rijden kilometer).
De genoemde prijzen zijn in dit geval excl. 21% BTW

Workshop schilderen t.b.v. teambuilding/ trustbuilding

Vraag een offerte aan!!

Intervisie

implementeren intervisie 3 sessies van 90 tot 120 en nazorg 1 sessie voor maximaal 9 deelnemers op een nader te bepalen locatie

Locaties:

Graag komen we bij u op locatie workshop geven. We hebben alleen voldoende tafels en water nodig.

Wat ook kan een geheel verzorgd afdelingsuitje op een locatie met alles er op en aan. Uw budget bepaalt de mogelijkheden uiteindelijk. We hebben contact met het leuke stadscafe De Hetebrij in het centrum van Zwolle. Hier kunnen we groepen tot ongeveer 15 tot 20 man ontvangen. Er zijn dan arrangementen af te spreken met consumpties, maar ook met eenvoudige maaltijden. Echter luxe uit eten is mogelijk binnen loop afstanden in het centrum van Zwolle.
Hoe mooi is het om eerst inspiratie op te doen in museum de Fundatie

 

Leverings en betalingsvoorwaarden:

Bij annuleringen binnen twee weken voor de workshop vindt er geen restitutie plaats van de reeds betaalde aanbetaling. Vindt de annulering voor twee weken van de workshop plaats, dan vindt er 50% restitutie plaats van de aanbetaling.
Art-in-tact is nimmer aansprakelijk te stellen voor schade die ontstaan is door of met materialen van Art-in-tact voor, tijdens of na de workshop.
In geval van overmacht heeft Art-in-tact het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. De organisator zal de opdrachtgever direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beider partijen bevredigend alternatief aan te bieden. Overmacht is: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd.

KvK nummer: 0571244 Zwolle
BTW: NL 0273.38.526 B01