Workshops schilderen, die verbinden.

tel: 06 - 22205360 - e-mail:

Een dagje op………trust- en teambuilding

Teambuilding: de methode van Art in Tact werkt!!

De methode teambuilding van Art in Tact is een laagdrempelige werkvorm. De werkvorm is vaak ingezet om als team zicht te hebben op de antwoorden op de vragen:
Hoe er binnen het team met elkaar om gegaan en gecommuniceerd is?
Of de rollen verdeeld zijn?
Is er iemand die de leiding neemt en initiatief neemt en is dat altijd zo?
Of heeft er af gewacht, hoe komt dat?
Het is het zichtbaar wie de doeners binnen het teams zijn en wie de denkers?
Welke afspraken zijn er gemaakt?
Zijn de afspraken nagekomen?
Door wie zijn de taken verdeeld?
Wie voeren de taken uit?
Ontstaan er conflicten en hoe wordt er mee omgegaan?

team3 team4 mooie groep actief

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Referenties van klanten: