Workshops schilderen, die verbinden.

tel: 06 - 22205360 - e-mail: ariegeurts@me.com

Privacy Statement

Privacy Statement Art in Tact

Art in Tact verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij een relatie hebben of willen krijgen of hebben gehad.  

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige gegevens die u zelf heeft verstrekt in correspondentie of telefonisch

Waarom we uw gegevens verwerken

Art in Tact gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Administratieve handelingen
 • U te kunnen informeren over wijzigingen in onze diensten en producten.
 • Om u te kunnen benaderen als dit noodzakelijk is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Hoe gaat Art in Tact met uw persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt. 

We zullen uw gegevens niet delen of verstrekken aan derden, tenzij u daartoe voorafgaande, schriftelijke toestemming of opdracht heeft gegeven, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. 
Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Geheimhouding

Medewerkers van Art in Tact  zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit een taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Persoonsgegevens inzien die Art in Tact van u verwerkt.

U kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt bij
Art in Tact. Deze is opvraagbaar bij ariegeurts@ziggo.nl

Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering sturen naar ariegeurts@ziggo.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw legitimatiebewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u vanuit privacyoverweging om in deze kopie uw pasfoto en BSN-nummer zwart te maken. Art in Tact zal binnen vier weken na ontvangst reageren. 

Beveiliging

Art in Tact neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Art in Tact heeft in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:

 • Beveiliging van netwerkverbindingen
 • Bevoegdheden zijn toegewezen aan een beperkt aantal personen dat met de uitvoering van de verwerking is belast 
 • Toegangscontrole door middel van wachtwoorden en/of persoonlijke toegangscodes
 • Veilige wijze voor het opslaan van gegevensbestanden

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ariegeurts@ziggo.nl 

Waar kunt u heen met een vraag of een klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht bij ariegeurts@ziggo.nl

Wijzigingen

Art in Tact kan mits daartoe aanleiding is haar privacy statement wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u terugvinden op onze website www.art-in-tact.nl