Workshops schilderen, die verbinden.

tel: 06 - 22205360 - e-mail: ariegeurts@me.com

Art in Tact Henny en Arie

Henny en Arie Geurts zijn beiden 61 jaar hebben jaren ervaring in de zorg. Oorspronkelijk opgeleid als (wijk)verpleegkundige. Zij willen u helpen om de regie over uw eigen leven te behouden.

Henny heeft de laatste 20 jaar veel gewerkt met medeburgers met een psychiatrisch verleden. Ze weet dienstbaar op te stellen. Ze zaken voor elkaar te krijgen t.b.v. het behoud van eigen regie al dan niet is samenspraak met de familie en vrienden.

Arie heeft veel ervaring opgedaan met het werken met verschillende doelgroepen zowel somatisch als psychiatrisch zieken. De laatste functies waren zowel in de uitvoer als in de coördinatie. Hij heeft gewerkt met ouderen die aan het dementeren zijn. De laatste functie was ten behoeve van clienten met een Niet Aangeboren Hersenletsel.

Voor wie?
Soms lukt het niet goed om alles zelf te doen. U kunt of wilt geen beroep op uw eigen familie of buren doen. Toch heeft u behoefte aan gezelschap en aandacht of hulp bij praktische zaken.
Doel van onze begeleiding is dat u de regie over uw leven houdt en zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen.

Als familie of mantelzorger is het belangrijk om, naast de aandacht voor de persoon die u verzorgt, ook uzelf te zorgen en te ontspannen. Dat wordt nog weleens vergeten en is niet altijd haalbaar gezien door uw werk en de organisatie van (de rest van) het gezin. Wij willen graag u helpen hierbij.

Wat bieden wij:
– assistentie bij lichte lichamelijke verzorging
– begeleiding bezoek ziekenhuis/huisarts
– op visite gaan/ dagje uit
– kleine klusjes in en om huis
– (klein) verstel naaiwerk
– boodschappen doen
– hond uitlaten
– verzorgen van andere huisdieren
– het bieden van een luisterend oor
– gesprekje/ gezelligheid/ bezoek terras of evenement

Wat kost het?
Als particulier moet u rekenen op een vanaf prijs 20,– per uur exclusief BTW. De prijs is mede afhankelijk van de intensiteit van wat er gevraagd wordt en de duur van de inzet.

Mogelijkheden tot vergoedingen
Meestal zijn er mogelijkheden op gedeeltelijke of volledige vergoeding van de kosten voor onze diensten. Denk hierbij aan zorgverzekeraar, mogelijkheden vanuit de Wet Langdurige zorg (WLz) of de gemeente de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Vanuit de WLz en de WMO is het mogelijk om een Persoon Gebonden Budget (PGB) aan te vragen. Indien u een PGB hebt dan hoeft u geen BTW te betalen.

Bij de website https://wlzclientondersteuning.nl/contact/ kunt u ondersteuning krijgen bij het beantwoorden van allerlei vragen over het regelen en de uitvoering van uw zorg, zowel met als zonder PGB.

Terug gaaf via de belasting.
Indien de hulp of inzet van ons nodig is vanwege ziekte of invaliditeit, is er mogelijk recht op aftrek via uw inkomstenbelasting. Dit gaat onder de noemer van extra gezinshulp. Wel dient u rekening te houden met een drempel waarboven u moet komen alvorens in aanmerking te komen van aftrek.

Ontvangt u nu zorg in natura via een zorginstelling of zorg aan huis?
Er is een mogelijkheid om onze diensten met een PGB te combineren met de zorg in natura. Het is mogelijk om per zorgfunctie te kiezen of u van een PGB gebruik wilt maken. U kunt bijvoorbeeld de verpleegkundige zorg in natura laten uitvoeren door een zorginstelling en een PGB aanvragen voor begeleiding of hulp bij het zelfstandig blijven functioneren en daarmee de regie over een belangrijk deel van het leven te houden.