Workshops schilderen, die verbinden.

tel: 06 - 22205360 - e-mail: ariegeurts@me.com

Teamdag teambuilding RIBWgo Zwolle

19 november, 2019


Teambuilding/ Teamdag

Graag geven we mede inhoud aan jullie teamdag. Van te voren bespreken we de na te streven doelen en maken er samen een onvergetelijk dag van.

Wat?

Ter voorbereiding op de teambuilding zijn er samen met de opdrachtgever onderwerpen vastgesteld die aan de orde moeten komen tijdens de middag.

  • werken vanuit passie
  • vuurtje aan
  • buiten de lijntjes durven kleuren
  • open communicatie

Hoe?

Art in Tact maakt tijdens de workshop gebruik van het middel schilderen. Tijdens het uitvoeren van de opdrachten worden de deelnemers aan den lijve geconfronteerd met de 5 frustraties van teamwork (Patrick Lencioni).

waar?

De teamdag kan bij ons op locatie gegeven worden. We hebben een mooie en inspirerende ruimte tot onze beschikking. Ook is het mogelijk om bij jullie te komen.

teamdag teamdag

Een recensie:

Arie heeft een grote persoonlijke uitstraling en weet tijdens de schilderworkshops zijn bevlogenheid en motivatie over te brengen op de groep. Hij zorgt voor een prettige, comfortabele sfeer, waardoor iedereen los komt en enthousiast wordt zodat er gezamenlijk een prachtig kunstwerk ontstaat. Voor een teambuilding event kan ik Art in Tact van harte aanbevelen!
Annelies Leeuwe 1st degree connectionQuality Assurance Manager at PolyVation

 

De 5 frustraties van teamwork.

1. Vertrouwen versus onkwetsbaarheid

De basis van de piramide van Lencioni, het fundament, bestaat uit vertrouwen. Wanneer dit fundament wegvalt zal het team uiteenvallen. Het leren kennen van teamleden is een goed begin. Op deze manier komen collega’s meer over elkaars privéleven te weten, hun normen en waarden en wordt het uitspreken van sterke of zwakke punten van iemand gemakkelijker. Opbouwende feedback durven geven en kunnen ontvangen is essentieel in het opbouwen van vertrouwen.

Vertrouwen betekent ook dat teamleden zich kwetsbaar moeten kunnen opstellen. Wanneer er fouten gemaakt worden moet dit openlijk worden toegegeven. Ook frustraties moeten uitgesproken worden om de atmosfeer in het team gezond te houden. In de praktijk wordt dit echter niet altijd gedaan, maar wordt er in de kantine wel geklaagd over de werkdruk of getwijfeld aan de prestaties van een werknemer. Juist deze zaken zijn volgens Lencioni belangrijk om uit te spreken zodat er geen frustraties opgekropt worden en er gewerkt kan worden aan een oplossing.

2. Constructieve conflicten versus kunstmatige harmonie

Aangezien elk persoon verschillend is van de ander komen conflicten in teams geregeld voor. Ook in duurzame zakenrelaties ontstaan conflicten. Deze zorgen net als in een andere relatie voor een sterkere band, mits ze worden uitgesproken. Stevige discussies worden echter te vaak uit de weg gegaan, terwijl die juist bijdragen aan een goed functionerend team. Teams die conflicten aangaan vergaderen levendig en actief, op zoek naar een oplossing voor het echte probleem. Het vertrouwen uit het fundament van de piramide heeft hier zeker invloed op. Wanneer een teamlid zich blijft uitspreken blijft er geen frustratie over en gaat het conflict geen eigen leven leiden.

Toch heerst er een taboe op conflicten. De angst op confrontaties zorgt ervoor dat veel onbesproken zaken niet op de agenda komen. De angst voor confrontaties is onterecht, maar komt voort uit de misvatting dat confrontatie een synoniem voor ruzie is. Wanneer niemand zich uitspreekt in de groep heerst er schijnvrede en komt de onderste steen nooit boven. Juist de constructieve conflicten zorgen voor vooruitgang.

3. Betrokkenheid versus vaagheid

Wanneer teamleden betrokken zijn schept dat duidelijkheid en steun. De mate van betrokkenheid van teamleden kan alleen hoog zijn wanneer de eerste twee levels van de piramide aanwezig zijn in het team. Ondanks dat er samenhorigheid in het team kan zijn, betekent dit niet dat iedereen het op elk aspect met elkaar eens is. Een team waarin eenheid heerst neemt keuzes zonder te twijfelen, voor- en tegenargumenten zijn immers al gehoord.

Wanneer in een groep de leden niet betrokken zijn met elkaar en de werkzaamheden, heerst vaagheid. Vaak is dan niet duidelijk welke koers gevaren wordt en worden meningen minder vaak gedeeld. Een vaak voorkomend besluit dat genomen wordt is het kiezen van de veilige middenweg. Het is echter veel waardevoller om door redenatie, of een goede discussie, erachter te komen welke zaken prioriteit hebben en wat de juiste richting is.

4. Verantwoordelijkheid versus lage standaard

Verantwoordelijkheid is het een na laatste niveau van de piramide van Lencioni. Ondanks dat dit een eigenschap is die vaak individueel aan iemand gegeven wordt, heeft het team wel degelijk een verantwoordelijkheid als geheel. In individuele zin komt het neer op het nemen van verantwoordelijkheid voor het gedrag, houding en resultaten. Het is belangrijk om ook in kleine dingen de verantwoordelijkheid te nemen. Is er een collega vaak te laat aanwezig en wordt daar niks van gezegd, dan is de kans groot dat in het vervolg de lat steeds lager wordt gelegd.
Het negeren van verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat onderling verschillende opvattingen worden gedaan over de vereiste kwaliteit van resultaten. Ook kan het leiden tot erger; deadlines worden gemist of belangrijke afspraken vergeten. Ook is op dit niveau van de piramide de relatie met het tweede niveau aanwezig. Zolang niet alles uitgesproken wordt blijft de frustratie aanwezig.

5. Resultaten versus status en ego

Het laatste niveau van de piramide bestaat uit resultaten. Lencioni geeft aan dat een belangrijke frustratie in een team de neiging van de teamleden is om zich meer te richten op iets anders dan de doelstellingen. Focus en vastberadenheid zijn noodzakelijk om tot goed resultaat te komen. Een gefocust team geniet van succes en minimaliseert individualistisch gedrag. De leider van het team heeft hier een belangrijke rol in. De leider zet de beoogde resultaten vast en blijft te allen tijden objectief.

Maria 65 jaar

30 augustus, 2022

Op die bijzondere dag in Oudewater straalde de zon en was iedereen vol enthousiasme. Het was een feestelijke...

50 jarig huwelijksjubileum Ben en Geertje

27 juli, 2022

Ben en Geertje waren in 2020 50 jaar getrouwd. Helaas gooide corona roet in het eten om het toen te vieren. Maar dit is...