Workshops schilderen, die verbinden.

tel: 06 - 22205360 - e-mail: ariegeurts@me.com

Een dagje op………trust- en teambuilding

 Teambuilding: de methode van Art in Tact werkt!!

Hoe vaak hoor je niet: we gaan een dagje de hei op. Vaak ook hebben veel collega’s daar geen zin in. De verwachtingen zijn niet helder.

Bij ons ga je niet echt een dag de hei op. Bij ons kom je in ons atelier en gaan we samen met verf aan de slag. We hebben inmiddels vanaf 2002 uitgebreid ervaring met het inzetten van het middel schilderen bij teambuilding. Voor de teambuilding hebben door de jaren heen meerdere methodieken ontwikkeld. De deelnemers hoeven niet te kunnen schilderen. Tijdens de teambuilding hebben de deelnemers amper nog in de gaten dat ze aan het schilderen zijn.

Resultaten

De resultaten van de teambuilding zijn tweeledig. Zij zitten in het groepsproces en in het tastbare eind resultaat.

Groepsproces.

Tijdens het groepsproces komen de antwoorden van de volgende vragen boven drijven.
Hoe er binnen het team met elkaar om gegaan en gecommuniceerd is?
Of de rollen verdeeld zijn?
Is er iemand die de leiding neemt en initiatief neemt en is dat altijd zo?
Of heeft er af gewacht, hoe komt dat?
Het is het zichtbaar wie de doeners binnen het teams zijn en wie de denkers?
Welke afspraken zijn er gemaakt?
Zijn de afspraken nagekomen?
Door wie zijn de taken verdeeld?
Wie voeren de taken uit?
Ontstaan er conflicten en hoe wordt er mee omgegaan?

dagje de hei op teambuilding samenwerken schilderij teamuitjes coaching

Eind resultaat.

Naast het groepsproces ontstaat er geleidelijk een schilderij of schilderijen. Deze schilderijen zijn een tastbare herinnering van het doorlopen proces. De schilderijen nog tijden als ze op de werkplekken hangen veel stof tot napraten.

een dagje de hei op dagje de hei op een dagje op

Waar?

Graag komen we jullie op een door jullie georganiseerde plek.  We hebben weinig nodig. Alleen voldoende tafels om werkplekken te creëren en een emmer water. Niet al te grote groepen kunnen we ontvangen in de binnenstad van Zwolle.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Referenties van klanten: