Workshops schilderen, die verbinden.

tel: 06 - 22205360 - e-mail:

Team- en trustbuilding

De methode van Art in Tact werkt!!

Zie de referenties op deze site.

Vrijwel elk team worstelt met het dilemma van diversiteit en gezamenlijkheid, ofwel de tegenstelling tussen eigenheid en autonomie van de individuen enerzijds en de gemeenschappelijke identiteit van het team anderzijds. Teams en hun leden staan voor de opgave dit spanningsveld effectief te (leren) hanteren, opdat de eigenheid van de leden (steeds beter) wordt benut ten behoeve van het teamresultaat, en opdat de onderlinge verbondenheid als voedingsbodem fungeert voor persoonlijk uitblinken.

Uit: Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 3 (4), 27-37 27
Schilderen als instrument voor teamontwikkeling
Piet OVERDUIN en Michiel DE RONDE
artikel over workshop schilderen

Bovenstaand artikel onderbouwt de jarenlange praktische ervaringen die Arie Geurts heeft met de workshops schilderen die hij inzet ten bate van team- en trustbuilding.
Tijdens deze workshops worden soms moeilijk communiceerbare kwesties verwoord of bespreekbaar gemaakt.
Belangrijke kernwaarden als persoonlijke aandacht, nabijheid, vertrouwen, verantwoording nemen, krijgen gestalte. De visie van de organisatie met haar kaders zullen tijdens deze sessies het vertrekpunt zijn.

Naast workshops schilderen is Arie Geurts uit te nodigen om gastlessen / spreekbeurten te verzorgen over de ontwikkelingen in de ouderenzorg met name de transitie/ kanteling van de zorg.

teambuilding2

Bewaren

Referenties van klanten: