Workshops schilderen, die verbinden.

tel: 06 - 22205360 - e-mail:

Tarieven Art in Tact

Tarieven:
workshop schilderen t.b.v. particulieren

De workshop te geven op een door organiserende partij geregelde locatie of bij de organiserende partij op locatie.

De workshop duurt tussen de 2 en 3 uur. Ter plekke hebben we voldoende tafels, een emmer water en een flap- over nodig

Groepen vanaf 10 personen betalen €30,– pp  (groepen tot en met 9 deelnemers een minimum factuur van €300,–)
Bijkomende kosten zijn er voor de te gebruiken katoenen schildersdoeken + reiskosten (€ 0,25 per te rijden kilometer vanaf Zwolle)
Groepen vanaf 25 personen betalen € 25,– pp
Genoemde prijzen zijn incl. 21% BTW

Workshop t.b.v. teambuilding/trustbuilding

De workshop te geven op een door organiserende partij geregelde locatie of bij de organiserende partij op locatie.

Intervisie: implementeren intervisie 3 sessies van 90 tot 120 en nazorg 1 sessie voor maximaal 9 deelnemers locatie en coördinatie door opdrachtgever  €1000,– excl. BTW en reiskosten

Workshop t.b.v. bedrijfsfeesten

De workshop te geven op een door organiserende partij geregelde locatie of bij de organiserende partij op locatie.

Groepen vanaf 10 personen betalen €35,– pp (groepen tot en met 9 deelnemers een minimum factuur van €350,–)
Groepen vanaf 20 personen betalen €30,– pp
Bijkomende kosten zijn er voor de te gebruiken schildersdoeken en de reiskosten (€ 0,25 per te rijden kilometer).
De genoemde prijzen zijn in dit geval excl. 21% BTW

Wij kunnen desgewenst voor u een locatie organiseren. Bijkomende kosten zijn er dan voor de huur van de locatie en het is veel al verplicht om consumpties bij de afgehuurde locatie af te nemen.

 

Leverings en betalingsvoorwaarden:
Art-in-tact brengt 50% van het totaalbedrag vooraf in rekening. Deze dient 14 dagen voor de workshop te zijn voldaan. De overige 50% wordt na de workshop in rekening gebracht, deze factuur dient 2 weken nadien betaald te zijn. Indien dit niet gebeurd is dan brengt Art-in-tact 10% van het totaal bedrag in rekening.
Bij annuleringen binnen twee weken voor de workshop vindt er geen restitutie plaats van de reeds betaalde aanbetaling. Vindt de annulering voor twee weken van de workshop plaats, dan vindt er 50% restitutie plaats van de aanbetaling.
Art-in-tact is nimmer aansprakelijk te stellen voor schade die ontstaan is door of met materialen van Art-in-tact voor, tijdens of na de workshop.
In geval van overmacht heeft Art-in-tact het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. De organisator zal de opdrachtgever direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beider partijen bevredigend alternatief aan te bieden. Overmacht is: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd.

KvK nummer: 0571244 Zwolle
BTW: NL 0273.38.526 B01