Workshops schilderen, die verbinden.

tel: 06 - 22205360 - e-mail:

Een dagje op………trust- en teambuilding

De methode van Art in Tact werkt!!

Zie de referenties op deze site.

Vrijwel elk team worstelt met het dilemma van diversiteit en gezamenlijkheid, ofwel de tegenstelling tussen eigenheid en autonomie van de individuen enerzijds en de gemeenschappelijke identiteit van het team anderzijds. Teams en hun leden staan voor de opgave dit spanningsveld effectief te (leren) hanteren, opdat de eigenheid van de leden (steeds beter) wordt benut ten behoeve van het teamresultaat, en opdat de onderlinge verbondenheid als voedingsbodem fungeert voor persoonlijk uitblinken.

Uit: Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 3 (4), 27-37 27
Schilderen als instrument voor teamontwikkeling
Piet OVERDUIN en Michiel DE RONDE
artikel over workshop schilderen

 

Bovenstaand artikel onderbouwt de jarenlange praktische ervaringen dat Arie Geurts heeft met de workshops schilderen die hij inzet ten bate van team- en trustbuilding.
Tijdens deze workshops komen lastige samenwerkingskwesties boven, worden verwoord en bespreekbaar gemaakt.

Belangrijke waarden als persoonlijke aandacht, nabijheid, vertrouwen, verantwoording nemen, krijgen gestalte tijdens de workshop.

We zijn in staat om aan de hand van uw vraag (doel) een op maat gemaakt aanbod te maken.

Naast workshops schilderen is Arie Geurts ook uit te nodigen voor gastlessen en of spreekbeurten over kantelen van de zorg algemeen en specifiek in de ouderenzorg.

team3 team4 mooie groep actief

Een referentie teambuilding:

Wij hebben als afdeling Bezwaar en Beroep Almere van het UWV een teambuildingsdag gehad. De middag van deze dag was gevuld met schilderen onder de bezielende leiding van Arie Geurts van
Art in Tact.

Wij hebben in de voorbereiding van deze dag op een heel prettige wijze met Arie contact gehad, waarbij hij met ons meedacht hoe wij het schilderen en onze STERwaarden op een leuke manier bij elkaar konden brengen. Ook toen er zich in de voorbereidingsperiode een onverwachte situatie voordeed, was Arie ook bereid om daarmee rekening te houden afhankelijk van de stemming op die dag. Het is prettig om op deze manier het gevoel te krijgen ook echt samen op te trekken.

Op de dag zelf, gisteren, was het mooi om iedereen zo spontaan en ook met een enorme inzet aan de gang te zien gaan. Aanvankelijk was voor menigeen nog onduidelijk wat precies de bedoeling is, maar na de eerste verwarring kwam er al snel en gestaag vorm in de symbolen, die wij aan de STERwaarden hebben gegeven.
Deze staan voor Samenwerking, Transparantie, Enthousiasme en Rechtvaardig. Plus de K van Klant, die het woord STER.K maakt. De middag heeft in een gezellige en actieve sfeer geleid tot 10 mooie schilderijen, die wij nu ergens een plaats gaan geven op de afdeling.
Samen ergens mee aan de gang gaan, is mij en hopelijk ook anderen, heel goed bevallen. Arie maakte in de middag er een ontspannen sfeer van, en zorgde voor verbinding tussen de verschillende groepen, door met elkaar te delen, wat men wilde.
Bedankt, Arie!

Referentie gastles:

Was een toples vanmorgen, je hebt studenten wel aan het denken gezet, door mijn enthousiasme zijn ook andere collega’s geïnteresseerd super dat je vanuit je eigen ervaring en voorbeelden kon vertellen, ook mij heb je weten te raken!
Dorine Brouwer docente verpleegkunde Landstede Zwolle

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Referenties van klanten: